Roboty ziemne, roboty budowlane

Podstawową działalnością naszej firmy jest świadczenie usług robót ziemnych oraz drogowych, prac rozbiórkowych oraz wynajmu sprzętu drogowego, a także transport nienormatywny. Firma Koptech kompleksowo realizuje inwestycje związane z budownictwem drogowym.


Realizacja prac budowlano-remontowych dotycząca obszarów budownictwa drogowego dla projektów instytucji publicznych oraz indywidualnych zleceniodawców. Posiadamy specjalistyczny sprzęt budowlany, który pozwala na wykonanie prac budowlanych w każdych warunkach jednocześnie zachowując najwyższy poziom świadczonych usług.

Maszyny budowlane które posiadamy do usług naszych klientów: 

 • koparko – ładowarki CATERPILLAR
 • koparki kołowe HITACHI, Liebherr
 • koparki torowe – dwudrożne Liebherr 900ZW
 • koparki gąsiennicowe LIEBHERR, HITACHI poj. łyżki 1,5m3
 • koparki gąsiennicowe LIEBHERR, HITACHI poj. łyżki 2,0m3
 • ładowarki KOMATSU poj. Łyżki 4m3
 • ładowarki Liebherr 566 poj. Łyżki 4,5m3
 • walec wibracyjny BOMAG 213 14 ton stalowo – gładki
 • walec wibracyjny BOMAG 213 14 ton â stalowy – kołek
 • walec Guma- Guma AMMAN
 • spycharki gąsiennicowe CAT D5, KOMATSU
 • spycharki gąsiennicowe CAT D6 LGP
 • równiarki kołowe New Holland,  0&K
 • Long – koparka kołowa DOSSAN, Liebherr â ramie 15m – 17m
 • Long – koparka gasiennicowa Liebherr – ramię 18,5 m
 • wywrotki MERCEDES, MAN „4- osiowe” 8×8 8×6
 • młot WYBURZENIOWY do koparko ładowarki
 • młot WYBURZENIOWY do koparki kołowej

Roboty ziemne Łowicz

Przed przystąpieniem do właściwych prac budowlanych wymagane jest przygotowanie terenu, na którym mają się one odbywać. Tego rodzaju działania to tzw. roboty ziemne, które stanowią podstawowe lub pomocnicze prace budowlane zarówno w budownictwie lądowym, jak i wodno-inżynieryjnym. Dokonuje się ich w celu wydobycia gruntu, przemieszczenia go w inne miejsce oraz nadania mu oczekiwanego kształtu. To pierwszy i bardzo istotny etap każdej budowy.

Roboty ziemne Łowicz wykonywane są zgodnie z wymaganiami i przepisami danego projektu. Wśród czynności wykonywanych w ramach tego rodzaju prac można wyróżnić takie jak:

 • odspojenie urobku od calizny,
 • wydobycie gruntu i przemieszczenie go na zwał lub maszyny transportowe,
 • przesuwanie, zasypywanie i zagęszczanie urobku,
 • załadunek i rozładunek wydobytego gruntu.

Pod względem kształtu i rozmiaru terenu, na których mają miejsce roboty ziemne, dzieli się je na:

 • liniowe - dotyczące wąskich pasów terenu (pod np. drogi, torowiska czy rurociągi)
 • powierzchniowe - wykonywane na rozległych terenach (pod np. lotniska czy place miejskie),
 • wykopy budowlane - pod części podziemne i fundamenty.

Roboty ziemne dzielą się przeważnie na trzy etapy:

 • porządkowe - polegają na przygotowaniu terenu pod prace ziemne przez usunięcie zbędnej roślinności, spulchnienie gleby i odprowadzenie wód odpadowych,
 • podstawowe - do nich należy mikroniwelacja oraz niwelacja, a także wykopy, rowy, drogi czy instalacje czy wykonywanie nasypów, zasypek i podsypek,
 • wykończeniowe - mające miejsce pod koniec robót ziemnych i mają na celu wyrównanie dna wykopów czy skarp.

Realizujemy także całościowe roboty drogowe:

ścinanie, uzupełnianie, plantowanie poboczy, kopanie, odmulanie rowów melioracyjnych, wykonywanie poszerzeń istniejących dróg, budowa dróg gminnych i osiedlowych, budowa nowych dróg z kruszyw mineralnych i łamanych, roboty ziemnie – zimowe utrzymanie dróg, dostawy piasku, podsypki, kruszywa drogowego


Budowa dróg
Roboty ziemne
Usługi maszynami budowlanymi
Wyburzenia
Załadunek i rozładunek wagonów kolejowych