Transport zbiorników

Przy transporcie zbiorników odpowiednie działania należy podjąć jeszcze przed transportem. Samo unoszenie zbiornika w górę jest nie lada wyzwaniem. Aby podnieść zbiornik magazynowy, użyj przyrządu transportowego z łącznikami transportowym. Wybierz odpowiednią długość liny w zależności od średnicy zbiornika. Jeśli nie można użyć wystarczająco długiej liny, należy użyć belki. Dopuszczalna nośność belki / liny musi być większa lub równa masie zbiornika. Ustawiając zbiornik bez użycia dźwigu, upewnij się, że zbiornik nie przechyla się zbytnio. Zapobiegnie to uszkodzeniu w pozycji pionowej. Podczas transportu zbiornik musi być zabezpieczony. Przewożąc zbiornik na przyczepie, trzeba pamiętać o jego stabilnym umieszczeniu. Trzeba go też zabezpieczyć specjalnym pasem. Jesteśmy ekspertami w zakresie transportu oraz jego organizacji i realizacji. Zapewniamy pełną zgodność z obowiązującymi przepisami oraz właściwe planowanie transportu. Pozwalają na bezpieczny i terminowy transport nienormatywny.

Transport zbiorników zdjęcia